Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Gorące tematy sektora wod(...)

Kolejne posiedzenie Zarządu EUREAU, skupiającej przedsiębiorstwa wod-kan Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, odbyło się w listopadzie 2012 r. Tym razem funkcję gospodarza spotkania pełniła hiszpańska organizacja AEAS, która zaprosiła uczestników do stolicy Autonomicznego Kraju Basków – ponad dwustutysięcznego miasta Vitoria-Gasteiz.   Położona na północy Hiszpanii miejscowość jest pełna wspaniałych roślin. (...)
»

Małe elektrownie wodne(...)

Obliczanie wielkości zasobów teoretycznych energii wodnej stanowi podstawę do przeprowadzenia oceny wartości poszczególnych obszarów lub cieków z punktu widzenia ich potencjału energetycznego. W zależności od zastosowanej metody i dokładności obliczeń wyniki tej oceny mogą być dość rozbieżne. W przypadku oceny tych zasobów dla rzek polskich, za najbardziej miarodajne uważa się dane zestawione przez A. Hoffmana (1961). Zasoby teoretyczne wyliczone zostały przy przyjęciu stałego przepływu śred(...)
»