Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polskie smart city w prak(...)

Niezależnie od obserwowanych w ostatnim czasie w Polsce tendencji demograficznych i urbanistycznych, choćby takich jak zmniejszanie się populacji większości polskich miast czy migracje do gmin wiejskich otaczających większe ośrodki miejskie, to miasta stanowią centra gospodarcze, administracyjne, kulturalne i społeczne. Koncentruje się tam życie zarówno ich mieszkańców, jak i osób, które korzystają z usług miasta, ale mieszkają poza nim. W dobie dynamicznych zmian t(...)
»

Zieleń pod ochroną(...)

Niektóre składniki środowiska przyrodniczego przedstawiają szczególną wartość podlegającą dodatkowej ochronie z uwagi na spełniane przez nie funkcje sanitarne, estetyczne czy gospodarcze. Takim elementem jest niewątpliwie zieleń publiczna. Podstawy prawne ochrony zieleni publicznej zostały unormowane w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614). Zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody przez tereny zieleni (...)
»