Izba zaprasza

wydany w Czysta Energia – 2005-3
  DRUKUJ
Polska energetyka stoi przed ogromnym wyzwaniem, związanym z procesem dostosowywania tej branży do wymagań Unii Europejskiej. Unijne dyrektywy są na bieżąco implementowane do polskiego systemu prawnego kolejnymi ustawami lub nowelizacjami ustaw obecnie obowiązujących. Wiele z tych dyrektyw wymusza proekologiczną modernizację zakładów energetycznych.

Dla skuteczności wdrażania nowego prawa niezbędne jest szerokie i rzetelne informowanie o obowiązkach z niego wynikających oraz wskazywanie jego wpływu na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty, których to prawo dotyczy. Jednym z celów wyznaczonych sobie przez Izbę jest organizowanie konferencji i szkoleń.
Pierwsza z nich to konferencja „Energetyczne wyzwania w energetyce”, która odbędzie się w Warszawie 22-23 kwietnia. Patronat nad konferencją objęli [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus