Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z komunalnym(...)

Adresowane do wytwórców i dalszych posiadaczy odpadów ogólne obowiązki o charakterze administracyjnym, polegające na konieczności uzyskania zgód na podejmowanie działań związanych z odpadami, uzyskania wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania wskazanych informacji do bazy danych o odpadach, mają też zastosowanie w odniesieniu do podmiotów wytwarzających i gospodarujących odpadami o charakterze osadów ściekowych. Obowiązek uzyskania od organu (...)
»

Kryzysowa sytuacja(...)

W poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (4/2013) opublikowaliśmy list z Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach, w którym poruszony został problem braku strumienia odpadów komunalnych, kierowanych do tej instalacji regionalnej. Warto przy tym dodać, że zgodnie ze słowami wicemarszałka województwa małopolskiego jest to przykład „wzorcowej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie województwa małopolskiego”. Niestety, przypadek Myślenic nie jest odos(...)
»