Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w Mał(...)

Województwo małopolskie liczy ponad 3,26 mln mieszkańców żyjących na obszarze 15 190 km2. Jest to czwarte województwo w kraju pod względem liczby mieszkańców i 12 ze względu na powierzchnię. Od lat zajmuje też czołowe miejsce pod względem ilości wytwarzanych odpadów. W 2004 r. Małopolska wytworzyła ogółem ponad 10 mln ton odpadów, czyli 8,8% ilości, jaka powstała w tym czasie w Polsce, i pod tym względem zajęła trzecie miejsce w kraju (za województwami śląskim i dolnośląskim). Pr(...)
»

Najem socjalny zamiast lo(...)

Sejm RP 8 lutego 2018 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co w niej zawarto? Senat rozpatrzył ustawę i 8 marca 2018 r. przyjął uchwałę o wprowadzeniu 12 poprawek o charakterze redakcyjnym, które nie zmieniają istoty wprowadz(...)
»