Dostępność i jakość biomasy pozyskiwanej w leśnictwie

wydany w Czysta Energia – 2005-2
  DRUKUJ
Powierzchnia lasów w Polsce wynosi 8942 tys. ha, co odpowiada lesistości na poziomie 28,6% (według GUS – stan na 31 grudnia 2003 r.). Sytuuje to Polskę w grupie krajów o największej powierzchni lasów w regionie – po Francji, Niemczech i Ukrainie.

Patrząc na zróżnicowanie w poszczególnych województwach, można stwierdzić wyraźną różnicę pomiędzy centralną a pozostałą częścią kraju (tab. 1).

Tab. 1 Lesistość Polski wg województw (IBL)
Dolnośląskie28,4
Kujawsko-Pomorskie23
Lubelskie22,3
Lubuskie48,2
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus