Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Konkurs Europejskie Centrum Energii Odnawialne, we współpracy z holenderską organizacją Biomass Technology Group, zachęca samorządy lokalne, przedsiębiorstwa ciepłownicze i zakłady drzewne do wzięcia udziału w konkursie na wybór potencjalnie najlepszych projektów modernizacji kotłowni/ciepłowni na opalane paliwami drzewnymi. Wyłonione projekty, będą miały szansę uzyskać od strony holenderskiej, z programu ERU-PT, w ramach mechanizmu Joint Implementation środki na pokrycie kosztów tec(...)
»

Samorządy muszą zwiększyć(...)

Ze Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska, rozmawia Sławomir Rapior.   Na ile szykowana nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma wejść w życie na początku przyszłego roku, poprawi system gospodarowania odpadami komunalnymi na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu przede wszystkim usprawnienie systemu gospodar(...)
»