Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Branża potrzebuje stabiln(...)

Pierwszym wrażeniem po przeczytaniu kolejnego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 26 kwietnia br.) jest nieprecyzyjność zapisów i odczucie, że został on przygotowany pośpiesznie. Projekt jest pełen wewnętrznych sprzeczności i nie jest zbieżny z istniejącymi już regulacjami prawnymi, co więcej – pojawia się w momencie, kiedy implementacja obowiązującej ustawy z jesieni 2005 r. kształtuje się na poziomie 30%. Wprowadza zamęt do branży, która pilnie (...)
»

Możliwości pozyskania i w(...)

Dla każdej elektrowni lub elektrociepłowni problem zabezpieczenia dostaw biomasy możliwej do współspalania trzeba rozwiązać indywidualnie w oparciu o zasoby biomasy na odległości do ok. 30-50 km. Głównym problemem w dokonywanych analizach jest określenie możliwej ilości suchej masy biomasy uzyskanej z 1 ha plantacji roślin energetycznych rocznie. Po kilku latach doświadczeń związanych z uprawą wierzby wiciowej na polskich gruntach można przyjąć, że ilość pozyskanej biomasy waha się po(...)
»