Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zaopatrzenie w wodę w Wie(...)

Historia Wielkopolski – w szczególności okres zaborów – rzutowała istotnie i dalej rzutuje na rozwój m.in. infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na tych terenach. Ziemie pod zaborem pruskim (szczególnie miasta) były znacznie lepiej rozwinięte pod względem infrastrukturalnym niż ziemie pod zaborem rosyjskim. (...)
»

Odnaleźć płaszczyznę dial(...)

Z Waldemarem Markiem, prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem, rozmawiała Katarzyna Błachowic    Jak wygląda sytuacja w branży złomowej w Polsce? Czy możemy mówić o nadchodzącym kryzysie rynku obrotu złomem? Mamy w Polsce kilka problemów, z którymi Izba musi się zmierzyć, aby pomóc naszym członkom. Są to kwestie związane z kontaktami z urzędami skarbowymi i z Ministerstwem(...)
»