Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Iluminacja zieleni(...)

Iluminacja zieleni jest przejawem potrzeby człowieka do podnoszenia jakości estetycznej otaczającej go przestrzeni. Możliwości techniczne oraz wyobraźnia projektanta pozwalają na kreację „niecodziennych” efektów. Dla celów iluminacji nie da się skonstruować uniwersalnego schematu, tabeli czy szablonu rozwiązań, którego zastosowanie gwarantuje uzyskanie przynajmniej poprawnych rezultatów. Jeżeli(...)
»

Przegląd prasy(...)

Woda gwarantowana Gwarancja dostawy wody do spożycia powinna stanowić zabezpieczenie wysokiej niezawodności dla użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę. Jednocześnie ma wymagać od firm wodociągowych jej odpowiedniej jakości i ilości. Odpowiedzialność za naprawy, a także za koszty wynikające z zawodności dostawy wody ponosi producent. Jednakże w momencie przekroczenia pewnych ustalonych granic dalsze działania obejmowałyby ubezpieczenie instytucjonalne, które stanowiłoby swoiste uregu(...)
»