Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problem: brak spójności p(...)

  „Polityka wspierania rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce – w oczekiwaniu na przełom” pod takim tytułem Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury „ProLinea” zorganizowało 7 października br. w Warszawie ogólnopolską konferencję.   W panelach dyskusyjnych omówiono m.in. temat realności przeprowadzania krótszego procesu przygotowawczego inwestycji infrastrukturalnych oraz istniejące i prop(...)
»

Informator - przetargi(...)

  Plan dla farm Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gm. Zalesie (woj. lubelskie) za 24 969 zł brutto sporządzi Zakład Projektowo-Budowlany Pracownia Projektowo-Studialna EKO-PLAN z Lublina. Plan będzie obejmował obszary w obrębach ewidencyjnych: Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec w gm. Zalesie Granice. Sporządzenie dokumentu jest niezbędne do (...)
»