Edukacja ekologiczna w kujawsko-pomorskim

wydany w Czysta Energia – 2005-12
  DRUKUJ
Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej jest realizacją zobowiązań wynikających z Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Wdrażanie programu powinno pomagać realizującym zadania edukacyjne w koncentrowaniu się na jasno sprecyzowanych celach, a organom finansującym ułatwić podejmowanie decyzji.
Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenie Polska Biomasa realizowało Program Edukacji Ekologicznej pod tytułem „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”. Honorowy patronat nad projektem objęli wojewoda kujawsko-pomorski i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Współorganizatorami programu byli Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie włącznie z oddziałami terenowymi oraz starostwa powiatowe, na terenie których odbywały się konferencje. Czynny udział w organizacji wzięła również Katedra Chemii Środowiska i Szczegółowej Uprawy Roślin Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej z Bydgoszczy. Największy udział w finansowaniu projektu miał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Kazimierz Czapliński, prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Biomasa.

Pierwsza konferencja wojewódzka miała miejsce 16 lutego br. w Minikowie, a następnie co miesiąc odbywały się konferencje powiatowe kolejno w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Radziejowie, Rypinie, Wąbrzeźnie i Świeciu. Ich tematem były „Praktyczne metody zastosowania odnawialnych źródeł energii w planach energetycznych gminy”. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 400 osób, w tym przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych oraz szerokie grono wytwórców i odbiorców energii. Całoroczny Program Edukacji Ekologicznej został podsumowany 9 listopada br. na drugiej konferencji wojewódzkiej w Przysieku.
Głównym celem realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim było zapoznanie się z aktualnymi unormowaniami prawnymi w zakresie wykorzystania OZE oraz możliwościami finansowego wsparcia inwestycji (w tym pozyskiwania funduszy strukturalnych z UE). Przedstawiono najnowsze technologie produkcji energii z OZE i możliwości zachowania zasobów naturalnych. Omówiono również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w planach energetycznych gmin, przedsiębiorstw i instytucji, a także przez odbiorców indywidualnych. Intencją organizatorów było także zapoznanie uczestników z możliwościami zrównoważonego korzystania ze środowiska.
Efektem przeprowadzonej edukacji jest widoczny wzrost zainteresowania wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Nastąpiła aktywizacja środowisk wiejskich, zaczęły powstawać kolejne wielkoobszarowe plantacje roślin energetycznych dające nowe miejsca pracy. Coraz częściej także widoczny jest ożywiony ruch w firmach instalujących kotły i inne urządzenia wytwarzające energię w oparciu o odnawialne źródła energii.
Obecnie Stowarzyszenie Polska Biomasa składa wnioski o środki z funduszy strukturalnych z Działania 2.6 ZPORR na dwuletni program edukacyjny. Dają one uprawnienia do pracy w instytucjach samorządowych i firmach na stanowiskach związanych z wytwarzaniem energii, przy zachowaniu standardów ochrony środowiska.
(bk)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus