Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Darmowa alokacja uprawnie(...)

Przyjęty przez  Parlament Europejski tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny składa się z szeregu wspólnotowych aktów prawnych, łącznie zmierzających ku osiągnięciu celu określanego potocznie formułą „3x20”.  Zakłada się, iż dzięki zaproponowanym instrumentom legislacyjnym do 2020 r. Unia Europejska zredukuje o 20% emisje CO2 i zużycie energii oraz o 20% zwiększy udział energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z ist(...)
»

Raport - kanalizacyjne st(...)

Pełna wersja tabeli Raportu Wod-Kan do pobrania w formacie PDF. Pobierz plik PDF(...)
»