Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Architekt spójnych przeob(...)

Rolą architekta krajobrazu lub ogrodnika jest postrzeganie otoczenia jako miejsca upragnionych metamorfoz. Jedni oczekują przestrzeni tajemniczej, kontemplacyjnej, a drudzy bardziej dostępnej, pełnej pod względem struktury, integrującej elementy w ponadczasową mozaikę architektoniczno-krajobrazową. W przypadku wariacji przestrzennych architekta krajobrazu Giuseppe Lunardiniego łącznikiem między naturą a architekturą zawsze jest sztuka. Dlatego używa on wyjątkowych (...)
»

Śląsk zagłębiem energetyk(...)

Obecnie na Śląsku mamy do czynienia z ciekawym paradoksem energetycznym. Dokonuje się tu cicha obywatelska rewolucja w sektorze elektroenergetycznym. Z jednej strony Śląsk to obszar będący symbolem energetyki węglowej i wysokiego poziomu emisji, z drugiej jest liderem w sprzedaży mikroinstalacji OZE, wielkości zatrudnienia w sektorze energetyki odnawialnej i inwestycji zrealizowanych w tym zakresie. Jest też największym beneficjentem programów priorytetowych NFOŚiGW(...)
»