Nowe modyfikacje projektu

wydany w Czysta Energia – 2005-11
  DRUKUJ
Zbigniew Kamieński
zastępca dyrektora,
Departament Bezpieczeństwa Energetycznego,
Ministerstwo Gospodarki i Pracy


Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii jest już w pełni uzgodniony i po ostatecznych korektach legislacyjnych zostanie przedłożony ministrowi do podpisu.

Po długiej dyskusji zdecydowano się na przyspieszenie ścieżki dochodzenia do 9-procentowego udziału energii elektrycznej wytworzonej z OZE w energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym. Wzrost ten jest jednak znacznie niższy niż był wcześniej proponowany, np. przez URE. Aby umożliwić prz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus