Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Cenna inicjatywa KIB(...)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w 2011 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przy aktywnym wsparciu organizacji branżowych, w tym Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, ekspertyzę pt. „Poziom emisji gazów cieplarnianych dla upraw pszenicy, pszenżyta, kukurydzy i żyta przeznaczonych do produkcji bioetanolu oraz upraw rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla”. Celem dokumentu było os(...)
»

Pelet – produkcja, cert(...)

BIOCONTROL Sp. z o.o. info@bio-control.pl www.bio-control.pl BIOCONTROL jest liderem rynku w zakresie doradztwa w branży peletu drzewnego. Jako firma ekspercko-audytorska i niezależna strona trzecia specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa, audytu, uwierzytelniania i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska.  Zespół BIOCONTROL składa się z uznanych audytorów, będących zarazem ekspertami-pr(...)
»