Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Sieraków zarobi na słońcu(...)

Spędzenie urlopu nad polskim jeziorem czy morzem to nieustanne polowanie na odpowiednią do zażycia kąpieli pogodę. Kryty basen w odpowiedniej odległości to alternatywne rozwiązanie mogące umilić dni niepogody nie tylko urlopowiczowi, ale również społeczności lokalnej. Niestety, basenów mamy w Polsce mało, a wiele z nich to obiekty przestarzałe i drogie w utrzymaniu. Kierownicy tych obiektów zachodzą w głowę, jak obniżyć koszty ich eksploatacji i jak je uatrakcyjnić. Nowe obiekty z(...)
»

Zbieranie ZSEE w gminach(...)

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) w art. 3 ust. 2 pkt. 6 i 9 wśród zadań gmin wymienia tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dotyczy to również wskazania miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), pochodzącego z gospodarstw domowych, oraz udostępniania informacji o zbierających zużyty s(...)
»