Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Aspekty energetyczne w po(...)

Prawo energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej, uwzględniającej zapisy polityki ekologicznej państwa ze względu na duże oddziaływanie energetyki na środowisko.  W procesie planowania energetycznego ważne są zadania z zakresu zarządzania środowiskowego. Dokument „II Polityka ekologiczna państwa”1 jako jeden z podstawowych celów wyznacza kierunki działań prowadzących do (...)
»

Wokół odpadów(...)

Nowoczesny zakład w zachodniopomorskim Leśno Górne w województwie zachodniopomorskim może pochwalić się nowym Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, którego budowa zakończyła się w kwietniu. Do hali o kubaturze około 7500 m3, z linią sortowniczą kończącą się prasą, z całego powiatu polickiego będzie można przywozić ok. 15 tys. ton odpadów rocznie. Zakład posiada magazyn surowców wtórnych, kompostownię o powierzchni ponad 1500 m2, wagę, zbior(...)
»