Dostęp do sieci a wsparcie OZE po nowelizacji

wydany w Czysta Energia – 2005-11
  DRUKUJ
Zagadnienia związane z systemem sieciowym odgrywają niezmiernie ważną rolę w promocji energii elektrycznej uzyskiwanej w źródłach odnawialnych. Są tym istotniejsze, iż wiążą się one z dostępem do rynku.

Prawodawca wspólnotowy w dyrektywie 2001/77/EC narzuca prawodawcom krajowym pewne obowiązki, a także wskazuje możliwe rozwiązania w tym obszarze. Z tego też powodu z aprobatą należy przyjąć polskie unormowania zawarte w ustawie z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska1. Warto przyjrzeć się stanowi prawnemu w zakresie dostępu do sieci.

Dokumenty planistyczne
Na wstępie należy zastanowić się nad kwestią planowania rozwoju sieci, niezmiernie istotną dla potencjalnych inwestorów w sektorze energetyki odnawialnej. Dokumenty lub akty planistyczne roz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus