Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zaawansowane techniki utl(...)

Rewolucja przemysłowa spowodowała, że od ponad 200 lat obserwujemy nieprzerwany wzrost produkcji przemysłowej, liczby ludności, obrotu towarowego, ale przede wszystkim generowanie dziesiątków tysięcy nowych, wcześniej nieznanych produktów. Ubocznym skutkiem tej działalności jest również wzrost ilości strumieni odpadów stałych i ścieków. Przez wiele lat do środowiska trafiało – i trafia nadal – wiele nowych związków chemicznych, z których część jest biologicznie akt(...)
»

Zmiany pojęciowe w zakres(...)

W celu prawidłowego ustalenia zakresu obowiązków, spoczywających na poszczególnych podmiotach w kontekście Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bardzo ważne staje się doprecyzowanie znaczenia pojęć, jakimi posługuje się ustawodawca. W poprzednim numerze „Zieleni Miejskiej” omówiono zmianę pojęć: terenów zieleni, drzew i krzewów oraz częściowo złomu i wywrotu. W przytoczonych wówczas zapisów wynika, że ze złomem lub wywrotem (a co za tym idzie z możliwoś(...)
»