Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Zestalanie jako sposób un(...)

Celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest likwidacja lub ograniczenie ich uciążliwości dla środowiska, poprzez zmianę cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Unieszkodliwianie odpadów można prowadzić różnymi sposobami. Wybór metody zależy od właściwości odpadu, jego składu i ilości. Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających związki organiczne jest spalanie. Natomiast dla odpadów nieorganicznych istnieje szereg metod unieszkodliwiania fizykoc(...)
»

Rondo jako element krajob(...)

Anna Skórkowska W dużych miastach ronda budowane są w miejscach zbiegu znaczących arterii: jezdni i torów tramwajowych. Są ważnym elementem sieci komunikacyjnej i jako takie muszą zapewniać kierowcom możliwość sprawnego i bezpiecznego przejazdu [Fot.: Zwarta zieleń średnio wysokich krzewów strzyżonych w żywopłoty lub w formie naturalnej, może stanow(...)
»