Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Polski system świadectw p(...)

Podstawą prawną do wdrażania systemów świadectw pochodzenia jest dyrektywa 77/2001/WE o promocji energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej. Dyrektywa ta wyznacza cel wskaźnikowy 21% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w 2010 r. na poziomie Unii Europejskiej. Cel ten rozkłada się na cele wskaźnikowe dla poszczególnych krajów członkowskich, w zależności od ich zasobów źródeł energii odnawialnej. I tak cel wskaźnikow(...)
»

Studzienki kanalizacyjne (...)

Kanalizacyjna studzienka rewizyjna stanowi najważniejszy element uzbrojenia sieci grawitacyjnej, decydujący o możliwościach jej eksploatacji. W miarę upływu czasu zmieniają się warunki funkcjonowania kanalizacji, możliwości eksploatacyjne i rozwiązania techniczne, jednak istota studzienki pozostaje niezmienna. Niewątpliwie najczęściej wykorzystywanym na rynku materiałem konstrukcyjnym stosowanym do budowy studzienek kanalizacyjnych jest beton. Swoją popularność zawd(...)
»