Możliwość wytwarzania zielonej energii w elektrowniach

wydany w Czysta Energia – 2005-11
  DRUKUJ
Pomimo wielu narzekań na wysokie koszty stosowania dodatków organicznych w procesie współspalania, eksperci twierdzą, że biomasa jest tanim źródłem energii. Wydaje się więc, że „czasy biomasy” są nieuchronne.

Jedyną niewiadomą może być problem związany z rodzajem biomasy, w oparciu o który spełnione będą wymogi unijne i nadzieje społeczeństwa na uniezależnienie się od konwencjonalnych nośników energii, w szczególności od ropopochodnych paliw ciekłych i gazu ziemnego.
Pełnowartościowy nośnik energii, pochodzący z OZE, musi spełniać pewne kryteria strategiczne, biologiczne, ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne. Biomasa stosowana w kotłach energetycznych musi nie tylko być ogólnie dostępna (należy zapewnić ciągłość jej dostaw przynajmniej w trzyletnim cyklu), ale także posiadać takie właściwości fizykochemi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus