Koncepcja „wodorowo-wiatrowa”

wydany w Czysta Energia – 2005-11
  DRUKUJ
Tendencje rozwojowe ostatnich lat wskazują na to, że po czasie węgla kamiennego i ropy naftowej alternatywę dla przyszłego wzmożonego wykorzystania energii jądrowej może stanowić technologia wodorowa. Szczególnie interesujące wydaje się sprzężenie siłowni wiatrowej z konwencjonalną wytwornicą wodoru, umożliwiające akumulację energii elektrycznej w postaci wodoru.

Jednakże doświadczenia ostatnich lat w obszarze wykorzystania energii kinetycznej mas powietrza za pomocą siłowni wiatrowych czy też możliwości pozyskania wodoru na drodze elektrolizy wskazują w coraz większym stopniu na to, że w przypadku tego rodzaju technologii energetycznych oczekiwane czy też osiągane efekty ekologiczne przysłania szereg problemów natury technicznej i ekonomicznej.

Słabe strony siłowni wiatrowych
Wykorzystanie siłowni wiat [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus