Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Informacje(...)

Z życia Izby Celem Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, które odbyło się 30 marca br. w Warszawie, było wybranie nowych władz Izby. Dokonano wyboru 21-osobowej Rady Izby. Członkowie Izby jednogłośnie podjęli uchwałę o konieczności podporządkowania obszaru „wodociągowego” ministrowi środowiska. Na spotkaniu przedstawiciele firm wodociągowych z całej Polski zapoznali się ze strategią działania Izby na najbliższe lata. Spotkanie(...)
»

Nowe przepisy(...)

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi Wodę uznaje się za przydatną do spożycia, jeżeli spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne oraz chemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów oraz ozonu. Po siedmiu miesiącach oczekiwania pod koniec marca br. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody prz(...)
»