Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie działać bez-Prawnie i(...)

• 3 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZPGO poświęcone aktualnym wydarzeniom w branży, w szczególności projektowi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 15 września br. Omówiono też uczestnictwo w Targach POLEKO 2006 – ZPGO zaprasza na stoisko (nr 212 w paw. 5) oraz na konferencję będącą kontynuacją zeszłorocznej pt. „Po roku: Model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (21 listopada br. o godz. 11 w paw. 3). Członków ZPGO zapraszamy na VI Z(...)
»

Opakowania biodegradowaln(...)

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój demograficzny i gospodarczy Chin. Spektakularnemu wzrostowi produkcji towarzyszy ogromne zapotrzebowanie na surowce oraz zwiększanie się ilości powstających odpadów. Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanych Technologii (ICS) z siedzibą w Trieście (Włochy) jest autonomiczną instytucją w ramach Organizacji Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO). Misją Centrum jest transfer wiedzy, know-how i technologii z krajów ro(...)
»