Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacyjne funkcje gminy(...)

Uchwalane wieloletnie plany modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy¹, mają określać w szczególności: planowany zakres usług, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz projekty racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto w planach winny się znaleźć dane o nakładach inwestycyjnych w poszczególnych latach, a także o sposobach finansowania planowanych inwestycji. W ustawie nie znalazła s(...)
»

Co przyniesie nowy rok?(...)

Zmiany przepisów w gospodarce odpadami W 2005 r. zostały uchwalone m.in. ustawa zmieniająca ustawę o odpadach i niektóre inne ustawy oraz tzw. ustawa kompetencyjna. Skutkują one istotnymi zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2008 r. Pierwsza z nich, czyli ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niek(...)
»