Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Inwestycje(...)

Rewitalizacja centrum Zebrzydowic Przetarg na rewitalizację terenu rekreacyjno-sportowego w centrum Zebrzydowic, ogłoszony przez tamtejszy urząd gminy, wygrało konsorcjum firm: REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski wraz z REMONT-ex z Rybnika. W ramach robót przewidziano m.in. budowę boiska rekreacyjnego, placu zabaw dla dzieci starszych i młodszych wraz wyposażeniem, amfiteatru z terenowym nasypem oraz siedziskami, Zaplanowano również wykonanie ciągów komunikacyjn(...)
»

Odory w oczyszczalniach ś(...)

Oczyszczalnie ścieków oraz powiązane z nimi systemy kanalizacyjne są obiektami o kapitalnym znaczeniu dla ochrony środowiska wodnego, jednak często przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na atmosferę. Wprawdzie znaczenie skażeń atmosfery powodowanych przez te obiekty jest stosunkowo małe w porównaniu z ich wpływem na środowisko wodne. Jednak ze względu na dużą i ciągle rosnącą ich liczbę oraz negatywne dla atmosfery oddziaływanie muszą być brane pod uwagę. Postrzeganie pro(...)
»