Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drewno z sadów(...)

– możliwości energetycznego wykorzystania Produktem ubocznym sadów jest surowiec drzewny pochodzący zarówno z corocznych cięć sanitarnych, jak i z dokonywanej raz na kilka lat wymiany drzewostanu. Drewno uzyskane w wyniku usuwania drzew owocowych może być wykorzystywane m.in. do produkcji drewna kominkowego, w celach opałowych, w meblarstwie oraz w galanterii drzewnej. Możliwości produkcyjne polskich sadów, jeżeli chodzi o owoce, są dość dobrze znane, jednak niewiel(...)
»

Wsparcie dla OZE jako pom(...)

Obowiązujący w Polsce system prawny, w tym w szczególności ustawa Prawo energetyczne, kompleksowo reguluje kwestię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z uwagi na szczegółowy charakter nowych rozwiązań (projekt ustawy o OZE), a także ze względu na fakt, iż przed nami jeszcze proces legislacyjny na etapie parlamentarnym, należy wyjaśnić, iż zanim projekt trafi do Sejmu RP, winny być wyjaśnione kwestie dotyczące po(...)
»