Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrorecykling w Polsce(...)

Pierwszy w Polsce specjalistyczny zakład do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstanie niebawem w Łodzi. W budowę nowoczesnych linii do demontażu i recyklingu inwestuje zarejestrowana na początku 2006 r. spółka REMONDIS Electrorecycling. W Europie najnowocześniejszym centrum elektrorecyklingu jest otwarty pod koniec marca br. zakład w Lünen, również należący do Grupy REMONDIS. Specjalistyczny zakład w Lünen, o początkowej rocznej wydajności ponad(...)
»

Paradoksy "ustawy szkodow(...)

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ma wesprzeć wdrożenie europejskiej zasady „zanieczyszczający płaci”. Jednakże wątpliwości budzi m.in. to, czy organ administracji może mieć status zanieczyszczającego. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. (...)
»