Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mieszkańcy i politycy pot(...)

Według GUS-u, (Bank Danych Regionalnych) w 2008 r. ubyło na terenie Warszawy 6,7 tys. drzew, a posadzono 3,9 tys., czyli tylko 58% utraconej ilości. W 2011 r. wycięto w drodze decyzji administracyjnych już 21,5 tys. Drzew, a nasadzono jedynie 9,5 tys. Część tych drzew nie przeżyje, a te które przetrwają, to świeżo posadzony materiał szkółkarski. Jak podają publikacje Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa duże straty drzew potwierdzają również dane z praskiego terenu badań IGPiM,(...)
»

Od redaktora(...)

W branży gospodarki odpadami nie sposób narzekać na nudę. Świadczy o tym chociażby fakt, że na dniach, gdy miesięcznik trafi do druku, odbędą się spotkania dwóch komisji. Komisja Środowiskowa omówi w Senacie wyzwania i zagrożenia związane z systemem gospodarowania elektroodpadami. Sytuację w tej branży obrazuje felieton Wojciecha Koneckiego, który publikujemy w tym wydaniu. Natomiast posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jest już pokłosiem pierwszego czytania(...)
»