Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Galeria książek(...)

Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego R. Nowosielski, M. Spilka, A. Kania Gliwice 2010 ISBN 978-83-7335-712-9   W podręczniku przedstawiono syntezę najnowszych osiągnięć z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, dokonaną na podstawie danych literaturowych i badań własnych autorów. Zwrócono w nim szczególną uwagę na złożoną problematykę zrównoważ(...)
»

Finansowanie projektów OZ(...)

Jednym z podstawowych celów strategicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest ograniczenie postępujących zmian klimatycznych i zwiększenie znaczenia „zielonej energii”.  Podstawowe źródło wsparcia stanowi finansowany z Funduszu Spójności Priorytet IX PO IiŚ „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” (cały PO IiŚ liczy 15 Priorytetów). W jego(...)
»