Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budynek inwentarski &#8(...)

Seminarium "Bioenergia w rolnictwie" - POLAGRA FARM2003 Sektor budownictwa jest obecnie odpowiedzialny za ponad 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. W skład tego sektora wchodzą także budynki inwentarskie, które charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników zużycia energii, ponieważ są budynkami dużej koncentracji procesów produkcyjnych. Istnieją jednak możliwości poprawy bilansu energetycznego budynku inwentarskiego. (...)
»

Zanieczyszczenie wód grun(...)

Artykuł kontynuuje temat podjęty w wydaniu grudniowym miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”. Skala problemu zagrożenia wód gruntowych ściekami bytowymi na obszarach zabudowy wiejskiej to kwestia, od której należy rozpocząć dalsze rozważania. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące skanalizowania obszarów wiejskich. Jak wynika z nich, znaczna część społeczeństwa wiejskiego (ok. 75%) nie posiada podłączenia do sieci kanalizacyjnej(...)
»