Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa wvzoraj i dziś(...)

Transestryfikacja to obecnie najpopularniejsza metoda otrzymywania estrów kwasów tłuszczowych. Proces transestryfikacji jest znany od 1864 r., kiedy to Rochleder opisał otrzymywanie gliceryny w wyniku reakcji etanolu z olejem roślinnym1. Olej roślinny to triglicerydy. Cząsteczka triglicerydu zbudowana jest z trzech reszt kwasowych kwasów tłuszczowych oraz jednej cząsteczki glicerolu. W reakcji transestryfikacji trigliceryd reaguje z alkoholem w obecności katalizatora, (...)
»

Zielone przystanki (...)

W zadbanej przestrzeni żyje się lepiej. Warto więc poświęcić czas i fundusze na zagospodarowanie miejsc, w których większość mieszkańców codziennie przebywa, tym bardziej że wszyscy je oglądają. Ludność miast korzystająca z komunikacji miejskiej wiele czasu spędza na przystankach, które zazwyczaj są urządzone w jak najprostszy sposób. Do dyspozycji podróżnych zawsze jest utwardzony placyk oznaczony słupkiem z tablicą, informującą, jakiego rodzaju pojazd zatrzymuje s(...)
»