Fotokatalityczna produkcja wodoru – obiecująca technologia przyszłości Cz. II

wydany w Czysta Energia – 2004-9
  DRUKUJ
Szeroko zakrojone prace badawcze przyniosły już stosunkowo dużą różnorodność oferowanych półprzewodników i ich modyfikacji, których głównym zadaniem jest wykazanie aktywności i selektywności w kierunku reakcji rozkładu fotokatalitycznego wody na H2 i O2.

Są to głównie TiO2, CdS, ZnS, ZnO, ZrO2, CeO2, Pt/CdS i WO3 (dwa ostatnie posiadają energię fotoaktywacji (wzbudzenia) w zakresie odpowiadającym energii fal światła widzialnego) oraz zwiazki kompleksowe tytanu, niobu i tantalu (największą wydajność kwantową uzyskuje się w przypadku zastosowania wymienionych wcześniej związków TiO2, szczególnie anatazu spośród związków naturalnych, a spośród sztucznych – TiO2-B, TiO2-H). Zwykle są one używane w postaci zawiesiny cząstek. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus