Promocja projektów europejskich w Polsce

wydany w Czysta Energia – 2004-9
  DRUKUJ
Podstawą wykorzystania unijnych pieniędzy są dobre projekty. Umiejętność formułowania celów projektów zgodnych z priorytetami UE i współpracy na forum międzynarodowym oraz przekazywania informacji o wynikach projektów mogących być przedmiotem wdrożenia i upowszechnienia stanowi ciągle wiedzę bardzo niewielu ludzi. Chcąc dotrzeć do szerszego grona oraz zachęcić do składania aplikacji po środki będące w gestii Komisji Europejskiej, postanowiliśmy z działu Projekty wyłonić nowy dział: Projekty europejskie w Polsce.
W dziale tym chcemy promować wyniki zakończonych projektów dotyczących energetyki odnawialnej, realizowanych przez polskie instytucje i przedsiębiorstwa w międzynarodowych konsorcjach w ramach 5. i 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE, wyniki innowacyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Energetycznego UE ( [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus