Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Brak woli a nie koncepcji(...)

Fundacja Przekształceń Własnościowych finansowała ostatnio z funduszy PHARE analizy dotyczące restrukturyzacji 30 przedsiębiorstw komunalnych w województwach lubelskim, łódzkim i pomorskim. Jak można przeczytać w artykule "Brakuje koncepcji" ("Wspólnota" nr 15/579, 14 kwiecień 2001), żadne z tych opracowań nie stało się początkiem zakończonego już procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych. Na 11 opracowań wykonanych dla firm w województwie lubelskim w pięciu przypadkach(...)
»

Odzysk i recykling wyrobó(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Problemy techniczne, ekonomiczne i legislacyjne Przemysł gumowy generuje znaczne ilości odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych. Wynika to ze specyfiki procesu technologicznego. Ostateczną formę i parametry użytkowe wyrobów uzyskuje się w nieodwracalnym procesie wulkanizacji. Światowy przemysł gumowy produkuje rocznie ok. 35 mln ton wyrobów. Z punktu widzenia ochrony środowiska największym problemem są opony, które stan(...)
»