Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ Jan Anusz, Dariusz Kotlewski O sukcesie gospodarczym kraju członkowskiego w ramach Unii Europejskiej, oprócz własnej polityki, w dużym stopniu decyduje zdolność do wykorzystania przewidzianych przez Komisję Europejską funduszy pomocowych. Pierwsza części książki przedstawia listę 75 programów pomocowych Unii Europejskiej(...)
»

Samorządy a kwestia bezpi(...)

W poprzednim numerze („Przegląd Komunalny” 11/2003) przedstawione zostały osiągnięcia samorządów brytyjskich w zakresie współpracy z agendami rządowymi dla podniesienia bezpieczeństwa na drogach. Teraz to samo w odniesieniu do samorządów w Szwecji oraz coś wręcz przeciwnego, tj. brak osiągnięć, w odniesieniu do naszych samorządów. Szwecja znana jest z ciekawych inicjatyw, w których znaczącą rolę odgrywają samorządy. Mniej więcej 3 lata temu, gdy tamtejsza Generalna Dy(...)
»