Możliwości pozyskania i współspalania biomasy w kotłach pyłowych

wydany w Czysta Energia – 2004-8
  DRUKUJ
Dla każdej elektrowni lub elektrociepłowni problem zabezpieczenia dostaw biomasy możliwej do współspalania trzeba rozwiązać indywidualnie w oparciu o zasoby biomasy na odległości do ok. 30-50 km.
Głównym problemem w dokonywanych analizach jest określenie możliwej ilości suchej masy biomasy uzyskanej z 1 ha plantacji roślin energetycznych rocznie. Po kilku latach doświadczeń związanych z uprawą wierzby wiciowej na polskich gruntach można przyjąć, że ilość pozyskanej biomasy waha się pomiędzy 10 a 15 Mg s.m. z ha1. Do obliczeń można więc przyjąć wartość do pozyskania na poziomie 25 Mg/ha świeżej biomasy (o wilgotności ok. 45%, co w rezultacie daje ok. 13 Mg/ha s.m.). Dodatkowe założenia do przedstawionych poniżej wyników obliczeń to:
comments powered by Disqus