Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

LCC a ocena pompowni – mi(...)

Koszty eksploatacji pomp stanowią bardzo ważny składnik funkcjonowania wielu przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, chemicznego, petrochemicznego i gospodarki komunalnej. Współczesne warunki, jak np. utrzymanie konkurencyjności zakładu, wymuszają podejmowanie działań zmierzających do ich obniżenia. Zagadnienia te były do niedawna lekceważone, a obecnie stają się obiektem powszechnego zainteresowania. Do praktyki wprowadzane są pojęcia i metody prognozowania (...)
»

Prognozy rozwoju energety(...)

  Według aktualnych prognoz, zarówno Unii Europejskiej, jak i innych instytucji (m.in. ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych, US DOE, itp.), w najbliższych latach należy oczekiwać znaczącego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej na świecie.    Zawężając rozważania do warunków polskich, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że także w naszym kraju szeroko rozum(...)
»