Informator

wydany w Czysta Energia – 2004-8
  DRUKUJ
PELLETS EXPO
Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu, które odbywały się w Bydgoszczy już po raz drugi, po raz pierwszy ukoronowane zostały nagrodami.
Komisja konkursowa orzekła:
Nagroda Główna Targów należy się spółce z Podkowy Leśnej SYNERGIA OZE za linię technologiczną do produkcji granulatu, składającą się z wysokiej jakości urządzeń z importu i polskich.

Wyróżnieni podczas Targów Pellets Expo
(Fot. Archiwum firmy Synergia OZE Sp. z o.o.)

Nagrody Specjalne Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii przyznano spółce z Bydgoszczy TORECO za uruchomienie największej w Polsce kotłowni 2 x 200 kW, opalanej granulatem drzewnym, oraz spółce z Poznania PELLETS za uruchomienie największej w Polsce linii technologicznej do produkcji granulatu drzewnego.
Ponadto I miejsce zajęła spółka z Grzybna BIO-PELET za wprowadzenie na rynek polski wysokiej jakości kotła opalanego granulatem drzewnym, a II miejsce spółka z Płońska CICHEWICZ-KOTŁY, także za wprowadzenie na rynek polski wysokiej jakości kotła opalanego granulatem drzewnym.
Były też wyróżnienia dla TESTMER WARSZAWA za linię technologiczną do produkcji granulatu opartą na polskich maszynach i urządzeniach oraz dla HITON Sp. z o.o. Otrębusy za wprowadzenie na rynek polski kominka opalanego granulatem.

Kobieta roku w energetyce na świecie
Doktor Maria Szweykowska-Muradin, prezes Zarządu firmy Ecofys Polska, nagrodzona została mianem „Kobieta roku w energetyce” w kategorii „Innowacyjność/kreatywność”, jako jedyna spośród 425 nominowanych specjalistek w tej dziedzinie.
Zanim została prezesem Ecofys Polska Sp. z o.o., pracowała w holenderskiej agencji energetyki i środowiska NOVEM. W 2000 r. współtworzyła polskie biuro Ecofys i od 2001 r. jest prezesem Zarządu. Jest także współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii i jednym z jego wiceprezesów.
W centrum jej zainteresowań zawodowych znajdują się zrównoważone systemy energetyczne: odnawialne źródła energii, zielone certyfikaty, efektywność energetyczna i handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ecofys jest wiodącą w Europie firmą konsultingową w dziedzinie energii odnawialnych, efektywności energetycznej i handlu uprawnieniami do emisji. Zatrudnia ponad 150 specjalistów w sześciu krajach i jest częścią grupy Econcern.
W Polsce Ecofys bierze aktywny udział w europejskich programach energetycznych, m.in. jest koordynatorem projektu w 6. Programie Ramowym UE.
Nagroda Key Women in Energy™ Global Awards jest przyznawana w sześciu kategoriach przez RaderEnergy z siedzibą w Houston w Teksasie we współpracy z czasopismem „Commodities”.

Nadchodzi era wodoru i ogniw paliwowych
Przekonani są o tym założyciele i inicjatorzy Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, które 19 czerwca br. powstało na AGH w Krakowie. Siedzibą Stowarzyszenia jest Cieszyn.
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie rozwoju technologii wodoru i ogniw paliwowych oraz konsolidacja środowisk naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych polskiego przemysłu wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą energetyką wodorową. Istotną częścią aktywności Stowarzyszenia będzie też prowadzenie działalności edukacyjnej zmierzającej do popularyzacji w społeczeństwie idei nowych, ekologicznie czystych źródeł energii i nowych metod technicznych jej przetwarzania i wykorzystywania. Stowarzyszenie będzie ściśle współpracować z istniejącą w Polsce siecią naukową Zrównoważone Systemy Energetyczne „ENERGY FUTURE”, której koordynatorem jest Centrum Doskonałości CENERG z Instytutu Energetyki w Warszawie. Jest ono poniekąd odpowiednikiem powstających w Europie i na świecie analogicznych stowarzyszeń, z którymi również zamierza blisko współpracować.
Na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia został uchwalony statut. Wybrano też Komitet Założycielski w osobach: prof. dr hab. inż. Janina Molenda (AGH Kraków), dr inż. Grzegorz Paściak (IEL Wrocław) i mgr inż. Zdzisław Matysiak (Stowarzyszenie Ekoenergia Cieszyn). Walne zebranie odbędzie się w Warszawie już po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kolumnę opracowała
Urszula Wojciechowska

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus