Ile jakiej energii w 7,5-procentowym celu?

wydany w Czysta Energia – 2004-6
  DRUKUJ
Podstawowym pytaniem, jakie nasuwa się przy analizie sposobu wypełnienia przez Polskę celu indykatywnego wynikającego z dyrektywy 2001/77/WE, dotyczącego 7,5-procentowego udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym zużyciu energii elektrycznej, jest – z jakich rodzajów odnawialnych źródeł energii zostanie ona wytworzona?
Pytanie to dotyczy nie tylko rodzajów OZE, ale przede wszystkim struktury udziału tych źródeł w wypełnieniu celu indykatywnego. Prezentowane są bardzo zróżnicowane poglądy. Do wielu z nich dołączane są szczegółowe uzasadnienia z zestawem argumentów, wyrażające obawy oraz wskazujące na zagrożenia związane z przyjęciem danej opcji. Przykładem może być stanowisko prezentowane przez sektor przemysłu przerobu drewna, który obawia się, że niezbędny do jego działalności surowiec drzewny będzie w całości wykorzystany [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus