Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Pierwsza polska spalarnia(...)

System usuwania odpadów na ziemiach polskich w swej istocie był bardzo prosty i składał się z trzech integralnie połączonych elementów: gromadzenia śmieci, ich wywożenia i spalania. Podstawę prawną przedsięwzięcia stanowiły opublikowane w ówczesnej prasie statut oraz rozporządzenia policyjne. Gromadzenie śmieci Do gromadzenia śmieci zastosowano system wymiennych pojemników, tzw. śmietniaków (nazwa „śmietniaki” jest oryginalnym określeniem występu(...)
»

Niewielka poprawa(...)

Zenon Świgoń Statystyka dotycząca ścieków w 1999 r. wygląda nieco lepiej niż w 1998 r., ale wynika to w gruncie rzeczy z ubożenia społeczeństwa i poszukiwania oszczędności. Niestety nadal na jedną gminę nie przypada jeszcze nawet jedna oczyszczalnia komunalna. Na podkreślenie zasługuje natomiast systematyczny wzrost liczby oczyszczalni biologicznych i z podwyższoną redukcją związków biogennych. Wytyczna 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku o oczyszczaniu ścieków bytow(...)
»