Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Dekada z „opakowaniówką”(...)

W styczniu 2012 r. minie dziesięć lat od wejścia w życie Ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638, z późn. zm.). Trzeba zauważyć, że w ciągu tego okresu ustawa była „tylko” pięć razy nowelizowana. Planowane jest zastąpienie jej ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, nad której projektem aktualnie trwają prace. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych była nowelizowana czterokro(...)
»

Zasady realizacji rozwoju(...)

W listopadzie i grudniu 2010 r. odbyły się wybory nowych władz samorządowych. Mieszkańcy opowiedzieli się w nich bądź to za kontynuacją dotychczasowej polityki rozwoju, bądź za zmianami. Wyłonione w wyborach władze rozpoczęły nową kadencję: przystąpiły do uchwalania nowego budżetu oraz do realizacji swoich programów. Ale czy wprowadzane zmiany będą tożsame z rozwojem? Zmienność jest cechą współczesności – w cenie są nowe pomysły, produkty, nowe rynki, stru(...)
»