Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Problemy z przepisami ust(...)

Ustawa zawiera listę dokumentów, które posiadacz odpadów musi załączyć do wniosku celem uzyskania zezwolenia. Jednym z nich jest operat przeciwpożarowy, „zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) PSP”. Operat powinien być wykonany przez uprawnioną osobę i w zależności od tego, jaki jest organ właściwy do wydania zezwolenia, powinien być to albo rzeczoznawca do spraw (...)
»

Koszty operatorów usług w(...)

Zasoby wodne na poszczególnych obszarach kraju mają niejednolite pochodzenie, występują w różnych ilościach i charakteryzują się odmienną jakością. Zasady korzystania z wody są w Polsce sformułowane w sposób zapewniający dostęp do wody najlepszej jakości (czyli do wód podziemnych) przede wszystkim do celów konsumpcyjnych. Woda o gorszych parametrach powinna być stosowana w przemyśle. Użytkowników wód możemy podzielić na trzy po(...)
»