Zmiany w Prawie energetycznym i Prawie ochrony środowiska

wydany w Czysta Energia – 2004-6
  DRUKUJ
Przyczyny uchwalenia ustawy z 2 kwietnia 2004 r., która nowelizuje ustawy Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska były co najmniej dwie – obawa, że wykonanie wskaźników referencyjnych dla Polski (7,5% energii zielonej w bilansie energetycznym w 2010 r.) nie będzie możliwe bez modyfikacji niektórych elementów polskiego systemu wsparcia oraz obowiązek, jako członka UE, wdrożenia poprzez nasz system prawny postanowień Dyrektywy 2001/77/EC o promocji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Część postanowień ustawy wchodzi w życie 1 maja 2004 r., pozostałe – 1 stycznia 2005 r.
Na uwagę zasługują przede wszystkim zmiany wprowadzone do konstrukcji najważniejszego polskiego mechanizmu wsparcia, czyli obowiązku zakupu czystej energii elektrycz [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus