Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Jak robią to na świecie? (...)

Edukacja jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony środowiska. O wspólne dobro, jakim są zasoby naturalne, powinien dbać każdy z osobna i wszyscy razem. Jak jednak zainteresować oraz skutecznie edukować zarówno dorosłych, jak i najmłodszych? Jak to się robi na świecie? Ludziom trzeba dać pole do działania. W Polsce mieszkańcy miast stanowią dziś już ok. 60% ludności. Tymczasem, jak twierdzą autorzy Krajowej Polityki Miejskiej 2030, na długofalowy sukces gospodarc(...)
»

Światowy Kongres Środowis(...)

Grzegorz Malina Zmuszeni jesteśmy żyć w zdegradowanym środowisku głównie w wyniku swej własnej działalności, ignorancji i zwykłego niedbalstwa. Stwierdziwszy, że reakcja natury może spowodować poważne skutki (np. klęski żywiołowe jakich doświadczamy), podjęliśmy wysiłki na rzecz ochrony bogactw natury i środowiska poprzez działania prewencyjne i naprawcze, a także narodowe i międzynarodowe programy i przepisy prawne. Biorąc pod uwagę szeroki i interdyscyplinar(...)
»