Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Przykład gdański(...)

Gospodarka wodami opadowymi Gdańsk należy do miast, w których obowiązki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, wynikające z ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 664, ze zm.) są realizowane poprzez spółki prawa handlowego. Żadna z opinii prawnych nie (...)
»

Korytarze - projekt po ko(...)

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki pojawiła się kolejna wersja projektu ustawy o korytarzach przesyłowych - z 4 maja 2011 r. W porównaniu z poprzednimi jest bardziej przemyślana. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgłaszała uwagi do wcześniejszych wersji. Niektóre z nich zostały częściowo uwzględnione. Nowa wersja projektowanej ustawy w znaczący sposób porządkuje wcześniejsze regulacje i wyraźnie rozgranicza(...)
»