Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Magazynowanie energii - a(...)

Koszt magazynu energii w rozpatrywanym okresie trwałości projektu należy analizować kompleksowo: baterie + serwis + reinwestowanie. Stosunek ceny do trwałości systemu bateryjnego to wskaźnik jakości produktu. Dotychczasowe rozwiązania w zakresie akumulacji energii w bateriach elektrochemicznych zawierających metale ciężkie, kwasy oraz inne toksyczne związki chemiczne charakteryzowały się wieloma ograniczeniami funkcjonalnymi, takimi jak konieczność zapewnienia odpow(...)
»

Półka z ksiązkami(...)

Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii Bogdan Kozłowski, Joanna Płachta Publikacja prezentuje zasady współpracy odnawialnych źródeł energii z węzłami ciepłowniczymi zasilanymi z konwencjonalnych źródeł ciepła. Wnikliwie przedstawiono wymóg, a także przepisy prawne dotyczące sukcesywnego wzrostu udziału ciepła czerpanego z odnawialnych źródeł w całościowym bilansie zapotrzebowania. Ponadto dokonano opisu trudności i barier, pojawiając(...)
»