Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Europejskie laury(...)

„Europejskie Nagrody Biznes dla Środowiska” (European Business Awards for the Environment) zostały ustanowione w 1987 r. przez Komisję Europejską. Przyznawane są co dwa lata firmom, które prowadzą swoją politykę i działania oraz tworzą produkty zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Poprzez taką strategię funkcjonowania, przedsiębiorstwa te pomagają osiągnąć rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska. Tym samym zy(...)
»

OZE w odprowadzaniu lub o(...)

Do 2020 r. Polska ma obowiązek osiągnięcia docelowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15%. Tak stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta to jedynie kontynuacja wysiłków prowadzonych na poziomie wspólnotowym, w celu promowania i upowszechniania zielonej energii w Uni(...)
»