Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Stan techniki kompostowan(...)

W austriackich landach kompostownie są dziś w pełni integralną częścią systemów gospodarki odpadami. Podstawą tych systemów jest zasada selektywnej zbiórki „u źródła”. Uznając, iż bioodpady są cennym źródłem próchnicy, doskonali się systemy ich zbiórki i udostępniania kompostu ludności. Nawet w największych aglomeracjach miejskich stosuje się oddzielne zbieranie odpadów biodegradowalnych. (...)
»

Biznes społecznie odpowie(...)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to w ostatnich latach temat niezwykle ważny. Chodzi zwłaszcza o działania strategiczne, długofalowe, oparte na zasadzie dialogu społecznego, zmierzające do poszukiwania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, beneficjenta i społeczności lokalnej. Dlatego tak ważne dla firm z branży ochrony środowiska, w tym sektora wodno-kanalizacyjnego, są trzy filary: odpowiedzialność ekonomiczna, ekologiczna oraz społeczna. Dzięki nim możliwe jest pr(...)
»