Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Remedium na tereny zdegra(...)

Jednym z przyszłościowych kierunków, zaproponowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, jest uprawa roślin energetycznych skojarzona z oczyszczaniem gleb, np. nieużytków poprzemysłowych. Model ten stanowi szansę na odnowę ekologiczną i gospodarczą tego typu terenów. Łatwa odnawialność biomasy roślin energetycznych powoduje, że zainteresowanie tym źródłem energii stale wzrasta, a ich uprawy zajmują coraz większą powierzchnię. Szacuje się, że w Europie (...)
»

Dofinansowanie pomp ciepł(...)

Coraz częściej pojawiają się zapytania inwestorów indywidualnych dotyczące możliwości dofinansowania instalacji pompy ciepła. W Ministerstwie Gospodarki trwa opracowywanie programu wsparcia dla takich instalacji. Mamy nadzieję, że efektem tej dyskusji będzie stworzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze wykorzystanie pomp ciepła do polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w celu wytwarzania ciepła i chłodu w Polsce. (...)
»