Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Historia gospodarki odpad(...)

Początki tworzenia się prawodawstwa oraz zasad organizacyjnych systemu gospodarki odpadami w Niemczech przypadają na koniec XIX w. Podobnie jak w Anglii, potrzeba podjęcia stosownych działań wynikała ze stale wybuchających epidemii śmiertelnych chorób wywołanych brakiem higieny. Tylko w dziewiętnastowiecznych Prusach w latach 1831-1873 r. miało miejsce dziewięć epidemii cholery, na skutek których zmarło ok. 380 000 ludzi1. Jedną z pie(...)
»

Odpady z tworzyw sztuczny(...)

 dr Grzegorz P. Rękawek, menedżer ds. bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska, Fundacja PlasticsEurope Polska, Warszawa Zmiany w prawodawstwie unijnym, wprowadzone Dyrektywą Ramową o Odpadach z 2008 r. i określające pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami, dały także nowe możliwości zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.   Rozszerzono m.in. definicję recyklingu, włączając do niej pojęcie (oprócz (...)
»