Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Apel(...)

Prawo ochrony środowiska i Ustawa o odpadach nałożyła na starostwa, miasta i gminy obowiązek wykonania programów ochrony środowiska i stosownych planów. Ostatnio wzrasta też ilość zamówień na budowy i modernizacje oczyszczalni ścieków. Tendencje te świadczą o wzrastającej świadomości ekologicznej i - na pierwszy rzut oka - są dużym pozytywem. Sytuację obrazuje ilość ogłoszeń (...)
»

Stan obecny, najnowsze te(...)

Oczyszczalnie przydomowe Zgodnie z normą PN-EN 12566-31, przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) są to obiekty obsługujące do 50 równoważnych mieszkańców (RM). W zależności od ustawy, na którą się powołujemy, w Polsce graniczna przepustowość POŚ wynosi 5 m3/d (Prawo wodne2) lub 7,5 m3/d (Prawo budowlane3), co je(...)
»