Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

20 lat Hydroprezentacji(...)

Hydroprezentacje odbywają się od 1998 roku. Ich organizatorem jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, od kilku lat przy współpracy Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Branżowo patronują jej Katowickie Wodociągi i Dąbrowskie Wodociągi. Na sympozjum podejmowana jest aktualna tematyka dotyczącą szeroko (...)
»

Kształtowanie terenów zie(...)

Celem urządzania zieleni przy trasach komunikacji drogowej jest kształtowanie estetyki krajobrazu przez pozbawianie monotonii widoków z dróg. Służy temu tworzenie drobnych zalesień i kęp z drzew o powierzchni 0,1-1 ha na obszarach pól w sąsiedztwie dróg do głębokości 1 km od drogi, wykonywanie prześwitów między kępami z wglądem w krajobraz, zamykanie wnętrz lub przysłanianie nieciekawych obiektów. Zieleń przy drogach tworzy tzw. wyspy ekologiczne, niwelujące monoto(...)
»