Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwolnienia przedmiotowe(...)

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach została uchwalona w ekspresowym tempie 25 stycznia br. Nowelizacja, która weszła w życie 6 marca br., wprowadziła możliwość ustanawiania zwolnień przedmiotowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez dodanie w art. 6k ust. 4 o treści: Rada gminy, określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat(...)
»