Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologiczne techniki ochr(...)

Stosowane współcześnie metody regulacji oraz rewitalizacji rzek zostały opracowane przy uwzględnieniu założeń „zrównoważonego rozwoju”. Ich celem jest poprawa warunków bytowych człowieka przy możliwie najlepszej ochronie przyrody. Blisko dwustuletni okres szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, w tym uprzemysłowienia oraz silnej ingerencji człowieka w przyrodę skutkuje obecnie zmianami środowiska oddziałującymi zarówno na ludzi, jak i(...)
»

Projekt ustawy o odpadach(...)

W „Recyklingu” 3/2008 ukazał się artykuł poświęcony zakresowi podmiotowemu projektu ustawy o odpadach poużytkowych. Omówienia wymaga także zakres przedmiotowy tego projektu ustawy, ponieważ wnosi on daleko idące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Objęte nową ustawą mają być takie produkty jak oleje jadalne, drukowane na papierze katalogi handlowe oraz materiały reklamowe. Jeżeli usta(...)
»