Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Górnictwo na wysypiskach(...)

Mimo obecnych tendencji w gospodarowaniu odpadami, czyli od odzysku poprzez recykling do ponownego użycia, wciąż pozostaje nam dziedzictwo związane z użytkowaniem składowisk odpadów, które człowiek tworzył niemalże od zarania cywilizacji. Na całym świecie zasoby się kurczą. Coraz bardziej docenia się więc wartość, jaką mają odpady. Z tego wywodzi się idea górnictwa wysypiskowego (z ang. landfill mining). Jest to dosłownie górnictwo wysypiskowe bądź górnictwo składowiskowe, którego najważniejs(...)
»

Informator - świat(...)

Kto pyta, nie błądzi Od 15 grudnia 2010 r. trwają konsultacje społeczne, prowadzone w formie badań ankietowych, związane z instrumentem finansowym LIFE+ oraz finansowaniem sieci Natura 2000. Komisja Europejska prowadzi je za pośrednictwem Internetu. W przypadku opublikowanych wytycznych dotyczących kolejnej perspektywy finansowej Programu LIFE+, brukselscy urzędnicy liczą głównie na odzew krajowych, regionalnych i lokalnych organów administracji, podmio(...)
»