Energia odnawialna a rolnictwo

wydany w Czysta Energia – 2004-2
  DRUKUJ
Wiek XIX nazwano „erą pary i elektryczności“, a XX „stuleciem ropy naftowej i gazu ziemnego“. Coraz więcej ludzi skłania się jednak ku temu, że wkraczamy w okres, gdy dominować będą odnawialne źródła energii. Stanie się tak ze względu na wyczerpywanie światowych zasobów i pogarszanie stanu środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne¹.

Przemiany w rolnictwie europejskim
Postawi to producentów rolnych w nowej dla nich sytuacji. Produkcja biomasy na cele energetyczne i jako surowca dla przemysłu chemicznego będzie dla nich wielką szansą. Z drugiej strony poddani zostaną presji konkurencyjnej potentatów sektora paliwowego, energetycznego i chemicznego. Jest oczywiste, że rolnictwo rodzinne nie wytrzyma takiej presji bez wsparcia ze strony państwa. Wskazuje na to sposób w jaki kształtu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus