Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wybrane inicjatywy realiz(...)

W swojej działalności na rzecz wdrażania zasad zrównoważonej polityki energetycznej KAPE nie zapomina o jej wymiarze regionalnym. W osiągnięciu tego celu pomagają projekty unijne i krajowe, skierowane do jednostek samorządowych. Ważne jest też upowszechnianie wiedzy na temat możliwości korzystania ze środków unijnych. Pieniądze z UE można przeznaczyć np. na tzw. projekty miękkie w ramach programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy”. Moż(...)
»