Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

EMAS jako wsparcie CSR(...)

W wizji zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki położono szczególny nacisk na wykorzystywanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w działalności przedsiębiorstw. Jej realizację może wspomóc wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami EMAS. Komisja Europejskadefiniuje definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jakodobrowolneuwzględnienie przez przedsiębi(...)
»

Ochrona krajobrazu – aspe(...)

Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Projekt opublikowany 21 maja 2012 r. w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych, ledwie tydzień po terminie zgłaszania uwag, w nieznacznie zmienionej wersji skierowany został pod obrady Sejmu. To tempo zaiste ekspresowe jak na projekt regulacji obejmujący dość szerokie spektrum zagadnień i zawierający także propozyc(...)
»