Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe wymagania jakościowe(...)

Jacek Nawrocki, Jerzy Siepak, Jerzy Zerbe Wprowadzenie do przepisów prawnych nowych substancji, wraz z dopuszczalnymi ich stężeniami, powinno być poprzedzone długim (trwającym około 3 lata) okresem przystosowawczym, pozwalającym stacjom uzdatniania wody na dostosowanie się do nowych wymagań, a laboratoriom opanowanie nowych metod analizy. Szkoda zatem, że omawiane rozporządzenie weszło w życie dwa tygodnie po opublikowaniu. Na początku września 2000 r. opublik(...)
»

Modernizacja systemu kana(...)

Współczesne systemy kanalizacyjne, funkcjonujące na terenach zurbanizowanych, wymagają dostosowania do zmieniających się wymagań. Dotyczą one bezpieczeństwa ich działania oraz wpływu na obiekty systemu unieszkodliwiania ścieków oraz odbiorniki. W Polsce w centrach miast dominuje system ogólnospławny, budowany w pierwszej połowie XX w. Jak wynika z obserwacji poczynionych w ostatnich latach, system ten często wykazuje liczne braki, objawiające się występow(...)
»