Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Klon polny(...)

Spośród ok. 190 gatunków i podgatunków klonów występujących na Ziemi w Polsce dziko rosną trzy. Są nimi: klon pospolity (zwyczajny) – Acer platanoides, najpospolitszy i najczęściej uprawiany; jawor – A. pseudoplatanus i polny – A. campestre, najmniej liczny. Klon polny jak dotąd jest niedoceniany w uprawie. Tymczasem charakteryzuje się licznymi zaletami, predysponującymi go do szerokiego stosowania na różnego rodzaju mi(...)
»

Droga konieczna – a cóż t(...)

Każdy właściciel ma prawo starać się o zapewnienie możliwości dojazdu do swojej posesji. Zwykle inni właściciele, przez których własność ma przebiegać owa droga, starają się albo to uniemożliwić, albo udostępnić na ten cel jak najmniej terenu. W polskich sądach toczone są spory o ustanowienie drogi koniecznej, zwanej także służebną. Każdemu właścicielowi przysługuje prawo starania się o zapewnienie możliwości dojazdu do swojej posesji. Nie leży to zazwyczaj w i(...)
»