Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Metody zagospodarowania o(...)

Problemy gospodarki osadowej znajdują coraz szerszy wydźwięk w gronie fachowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków, ale co ważniejsze – wśród decydentów. W literaturze fachowej pojawia się coraz więcej artykułów związanych z tą tematyką, a także nawiązań do problemów eksploatatorów oczyszczalni ścieków, które wystąpią po 1 stycznia 2013 r. Wtedy zacznie obowiązywać rozporządzenie doty(...)
»

Żyć bez zadyszki(...)

Podczas uroczystej gali 30 lipca br. prof. Jerzy Buzek wręczał nagrody przedstawicielom samorządów, które w swoich kategoriach okazały się być najlepszymi w skali kraju w rankingu przygotowanym, jak co roku, przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Sposób jego opracowania oraz dobór członków Kapituły gwarantują mu wysoki poziom merytoryczny. Mimo to, analizując kryteria, wg których wyłaniani byli laureaci, oraz przykładając wyniki do lokal(...)
»