Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty Europejskie w Polsce"

Polecane artykuły:

Innowacyjna oczyszczalnia(...)

Oczyszczalnię ścieków „Fregata” w Rykach, w woj. mazowieckim, wykorzystującą innowacyjną technologię tlenowego osadu granulowanego Nereda®, oddano do eksploatacji w czerwcu tego roku. Oficjalne otwarcie pierwszego tego typu obiektu w Polsce, po półrocznym okresie wstępnej eksploatacji, potwierdzającej sprawność i stabilność procesu, nastąpiło 3 grudnia br. Zastosowana w oczyszczalni „Fregata” technologia tlenowego, granulowanego osadu czynnego Nereda® jest innowacyj(...)
»

Instrumenty prawne ochron(...)

Głównym aktem obowiązującego w Polsce prawa ochrony środowiska, który wprowadza powszechny obowiązek ochrony przed hałasem i określa zasady jego realizacji jest Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity: DzU Nr 49 z 1994 r. ze zmianami). Z ustawą tą są związane odpowiednie akty wykonawcze oraz szereg przepisów wchodzących w zakres zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego, które również kreują instrumenty ochrony przed hałasem. (...)
»