Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Zasadnicze wnioski(...)

Zarząd Związku Miast Polskich w Warszawie zebrał się na wspólnym posiedzeniu 26 maja br. W jego trakcie przyjęto m.in. stanowisko w sprawie regulacji dotyczących zamówień publicznych oraz ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zarząd ZMP jasno określił swoje stanowisko w kwestii nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej projekt jest wypełnieniem dyspozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r., nakazującej do 18 kwietnia 2016 r. wdrożenie w ży(...)
»

Kolektor słoneczny z abso(...)

Kolektory słoneczne są przetwornikiem energii promieniowania słonecznego w ciepło. Najczęściej wykorzystuje się kolektory cieczowe do ogrzewania c.w.u., zdecydowanie rzadziej użytkuje się kolektory powietrzne służące do ogrzewania powietrza, wykorzystywanego w suszarnictwie lub też do podgrzewania powietrza w pomieszczeniach. Obecnie w Polsce praktycznie nie istnieje rynek komercyjnie wytwarzanych kolektorów powietrznych, a nieliczne produkty importowane cieszą się na razie niewi(...)
»