Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Renowacja, monitoring i c(...)

Już sama przestrzenna rozległość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obejmująca całe zurbanizowane obszary oraz tereny, przez które prowadzi, stwarza problem ich utrzymania. Sieci te krzyżują się z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi i innymi, przebiegają wzdłuż szlaków komunikacyjnych w poprzek i pod nimi. W naszych warunkach klimatycznych sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są głównie ukryte pod powierzchnią terenu. Umiejscowienie takie stanowi o złożoności problemów zwią(...)
»

Nie(jednym) głosem(...)

Panel dyskusyjny IGWP W Białowieży, podczas drugiego dnia (7.02.2013 r.) Konferencji Naukowo-Technicznej „Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową”, odbył się bardzo interesujący panel dyskusyjny IGWP. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej dyrektor Izby, Dorota Jakuta, zaprezentowała program działania tej instytucji w 2013 r. i omówiła cele, które Izba zamierza zrealizować. Następnie prezes Tadeusz Rzepe(...)
»