Wszystkie artykuły w kategorii: "Poselskim okiem"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Recykling olejów Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. (DzU Nr 131 poz. 1475) w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Długo oczekiwane Ukazały się od da(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

Trociny i wióry Pelety dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach (woj. kujawsko-pomorskie) dostarczy firma Sylva z Wiela za nieco ponad 111 tys. zł brutto. 140 ton surowca (trocin i wiórów) charakteryzować się będzie następującymi parametrami jakościowymi: maksymalna długość mniejsza lub równa 40 mm, dopuszczalna średnica 6 mm (+/- 0,5 mm), maksymalna zawartość popiołu 0,5% całkowitego ciężaru, maksymalna wilgotność 8% całkowitego cięża(...)
»