Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd Prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»

Warto przeczytać(...)

„Ekologiczny ogród”, Jerzy Woźniak, Wydawnictwo Buchmann Dziś słowo „ekologia” w powszechnym rozumieniu zmieniło swe znaczenie. Celem autora książki jest przywrócenie mu właściwego sensu. Pierwotnie termin ten dotyczył szeroko pojętej przyrody, postrzeganej jako system skomplikowanych zależności, występujących między poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt, a ich naturalnym środowiski(...)
»