Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co nam proponują organiza(...)

Z początkiem roku weszły w życie nowe ustawy, które bezpośrednio dotyczą recyklingu. Ustawy te mają zmobilizować przedsiębiorców i producentów produktów w opakowaniach do realizacji ustalonych poziomów odzysku i recyklingu. Ta sama ustawa ma pomóc samorządom i firmom komunalnym odpady zbierać. W związku z takimi zmianami już pod koniec ubiegłego roku na naszym rynku powstało kilka organizacji, które deklarują chęć zajęcia się odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych. (...)
»

Kary pieniężne za usuwani(...)

Ochrona zieleni w sposób nierozerwalny wiąże się z przestrzenią, w której przychodzi jej funkcjonować. Dlatego też, tak ważną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania stanowiące podstawę zagospodarowania przestrzennego.  Drzewa i krzewy są także stałym „towarzyszem” obiektów najcenniejszych z punktu widzenia tradycji i dorobku kulturalnego. Chodzi o nieruchomości uznane za zabytki, zgodnie z rozwiązaniami wynikającymi z Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zab(...)
»