Rośliny energetyczne – wyniki badań energetyczności

wydany w Czysta Energia – 2004-10
  DRUKUJ
Seminarium "Bioenergia w rolnictwie"

W polityce energetycznej (założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r.) przyjęto wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) wg czterech scenariuszy rozwoju polityki energetycznej. W każdym z nich, szczególnie ekologicznym, rośnie udział OZE w bilansie energetycznym dla Polski. Przejście na lokalne, dostępne paliwo spowoduje w dłuższym czasie spadek cen ciepła dla odbiorców w mieście.
Prognoza zmian cen nośników energii wskazuje na wzrost cen paliw kopalnych w najbliższym czasie, szczególnie gazu i węgla. Cena oleju, już wysoka, rosła będzie wolniej. Wzrost ceny energii elektrycznej spowoduje poprawę opłacalności źródeł skojarzonych.
Produkcja biomasy aktywizuje wieś i prowadzi do zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich. Ważne jest inicjowanie i wspomagan [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus